1790/STC-THTK

Về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ năm, Tháng 11 9, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ năm, Tháng 11 9, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn