1856/STC-VP

V/v tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và đánh giá, phân loại CBCC năm 2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 11 17, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 11 17, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn