188/BC-STC

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 7 5, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 7 5, 2017
Loại Văn Bản: 
Báo cáo