18/GM-STC

Giấy mời họp giao ban tháng 3/2017 (14h ngày 02/3/2017)

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 3 1, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 3 1, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời