190/BC-STC

BC kết quả việc xây dựng, nâng cấp phiên bản và áp dụng hệ thống, duy trì và cải tiến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 : 2008 tháng 7 năm 2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ năm, Tháng 7 6, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ năm, Tháng 7 6, 2017
Loại Văn Bản: 
Báo cáo