191/BC-STC

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 7 7, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 7 7, 2017
Loại Văn Bản: 
Báo cáo