1964/STC-HCSN

Báo cáo thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP năm 2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ năm, Tháng 12 7, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ năm, Tháng 12 7, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn