1983/STC-QLGCS

V/V thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 12 11, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 12 11, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn