1984/STC-ĐT

V/V tăng cường công tác quản lý tài chính đầu tư, xử lý nợ đọng XDCB và quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 12 11, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 12 11, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn