2067/STC-VP

Về việc báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và chuẩn bị tham luận tại Hội nghị tổng kết năm 2017 ngành Tài chính

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 12 22, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 12 22, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn