20/GM-STC

Giấy mời tọa đàm về dự thảo chính sách bảo hiểm nông nghiệp; đánh giá tình hình thực tế, nhu cầu và khả năng triển khai bảo hiểm nông nghiệp tại địa phương (8h45 ngày 15/03/2017)

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 3 10, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 3 10, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời