21/QĐ-STC

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 1 26, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 1 26, 2018
Loại Văn Bản: 
Quyết định