246/TB-STC

Thông báo kết luận giao ban khối Tài chính quý III năm 2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ năm, Tháng 11 2, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ năm, Tháng 11 2, 2017
Loại Văn Bản: 
Thông báo