260/STC-ĐT

Về việc quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 2 28, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 2 28, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn