274/STC-HCSN

Về việc xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ năm, Tháng 3 1, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ năm, Tháng 3 1, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn