30/GM-STC

Giấy mời họp với Cục thuế tỉnh, UBND TP Bắc Giang (8h30 ngày 10/4/2017)

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ ba, Tháng 4 4, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ ba, Tháng 4 4, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời