354/QĐ-STC

V/V công nhận danh hiệu thi đua năm 2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 12 20, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 12 20, 2017
Loại Văn Bản: 
Khen thưởng - kỷ luật