355/QĐ-STC

V/V khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ ba, Tháng 12 26, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ ba, Tháng 12 26, 2017
Loại Văn Bản: 
Khen thưởng - kỷ luật