50/GM-STC

Giấy mời v/v tiến hành thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh cho ý kiến về phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Bưu điện tỉnh Bắc Giang thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 5 31, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 5 31, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời