52/GM-STC

V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 6/2017

 

 

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 6 5, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 6 5, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời