595/STC-QLGCS

Về việc thông báo tài sản không thuộc danh mục mua sắm theo phương thức tập trung năm 2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 4 13, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 4 13, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn