59/GM-STC

V/V tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2017

 

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ năm, Tháng 6 22, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ năm, Tháng 6 22, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời