600/STC-TCDN

Về việc thẩm định kế hoạch tưới, tiêu, kế hoạch tài chính năm 2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 4 16, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 4 16, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn