611/STC-THTK

Về việc rà soát, kê khai thông tin tài khoảng đăng nhập hệ thống TABMIS  

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ năm, Tháng 4 19, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ năm, Tháng 4 19, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn