619/STC-NS

Về việc Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND v/v chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ năm, Tháng 4 19, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ năm, Tháng 4 19, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn