62/GM-STC

V/V tổ chức hội nghị các ngành có liên quan làm rõ ý kiến của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 6 30, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 6 30, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời