64/GM-STC

V/V tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá cán bộ đối với các đồng chí lãnh đạo Sở

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ ba, Tháng 7 4, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ ba, Tháng 7 4, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời