64/STC-THTK

V/v triển khai tập huấn, nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp cập nhật Thông tư 107/2017/TT-BTC

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 1 15, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 1 15, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn