66/GM-STC

Giấy mời về việc thẩm định giá đất - 14h ngày 19/7/2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 7 17, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 7 17, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời