67/STC-GM

Giấy mời về việc thẩm định giá đất (14h ngày 24/7/2017 tại phòng họp tầng 2 Sở Tài chính)

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 7 21, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 7 21, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời