69/STC-GM

Giấy mời về việc đề nghị thẩm định hồ sơ phương án giá sản phẩm dịch vụ công ích

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 7 21, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 7 21, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời