71/GM-STC

Về việc tham gia hội thảo về chuyên đề Cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ năm, Tháng 7 27, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ năm, Tháng 7 27, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời