80/TB-STC

Thông báo Kết luận giao ban công tác tháng 3/2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 3 5, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 3 5, 2018
Loại Văn Bản: 
Thông báo