81/GM-STC

Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu qua các thời kỳ

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 8 23, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 8 23, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời