90/STC-GM

Giấy mời dự hội nghị xem xét và trao đổi các nội dung theo đề nghị của Công ty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang - 14h ngày 19/9/2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 9 15, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 9 15, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời