92/GM-STC

Về việc tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 9 18, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 9 18, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời