Tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

Trích yếu: 

Tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

Thời gian: 
Thứ ba, Tháng 8 1, 2017 - 09 to Thứ bảy, Tháng 8 5, 2017 - 09
Cơ quan BH: 
HĐND tỉnh
Loại Văn Bản: 
Nghị Quyết