Tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020

Trích yếu: 

Tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020

Thời gian: 
Thứ ba, Tháng 8 1, 2017 - 09 to Thứ bảy, Tháng 8 5, 2017 - 09
Cơ quan BH: 
HĐND tỉnh
Loại Văn Bản: 
Nghị Quyết