Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Trích yếu: 

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Thời gian: 
Thứ ba, Tháng 8 8, 2017 - 10 to Thứ năm, Tháng 8 10, 2017 - 17
Cơ quan BH: 
Trung ương
Loại Văn Bản: 
Nghị định