Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trích yếu: 

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

File gắn: 
Thời gian: 
Thứ sáu, Tháng 7 28, 2017 - 14 to Thứ năm, Tháng 8 10, 2017 - 17
Cơ quan BH: 
HĐND tỉnh
Loại Văn Bản: 
Nghị Quyết