Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm toán NSĐP năm 2016 tỉnh Bắc Giang

Trích yếu: 

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm toán NSĐP năm 2016 tỉnh Bắc Giang

Thời gian: 
Thứ năm, Tháng 6 29, 2017 - 16 to Thứ ba, Tháng 7 4, 2017 - 16
Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Loại Văn Bản: 
Công văn