Tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý và điều hành ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang

Trích yếu: 

Tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý và điều hành ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang

Thời gian: 
Thứ ba, Tháng 9 19, 2017 - 16 to Thứ năm, Tháng 9 28, 2017 - 17
Cơ quan BH: 
UBND Tỉnh
Loại Văn Bản: 
Quyết định