Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và KH tài chính - NSNN 03 tỉnh Bắc Giang

Trích yếu: 

Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và KH tài chính - NSNN 03 tỉnh Bắc Giang

Thời gian: 
Thứ ba, Tháng 7 18, 2017 - 16 to Thứ hai, Tháng 7 24, 2017 - 16
Cơ quan BH: 
UBND Tỉnh
Loại Văn Bản: 
Công văn