Xin ý kiến tham gia dự thảo quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính Bắc Giang (lần 1)

Trích yếu: 

Xin ý kiến tham gia dự thảo quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính Bắc Giang (lần 1)

Thời gian: 
Thứ năm, Tháng 4 13, 2017 - 14 to Thứ tư, Tháng 4 19, 2017 - 17
Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Loại Văn Bản: 
Quyết định