Xin ý kiến tham gia dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định quản lý nhà nước giá trên địa bàn tỉnh (lần 1)

Trích yếu: 

Xin ý kiến tham gia dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định quản lý nhà nước giá trên địa bàn tỉnh (lần 1) 

 

File gắn: 
Thời gian: 
Thứ sáu, Tháng 5 5, 2017 - 16 to Thứ tư, Tháng 5 10, 2017 - 16
Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Loại Văn Bản: 
Công văn