Xin ý kiến tham gia dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định quản lý nhà nước giá trên địa bàn tỉnh

Trích yếu: 

Xin ý kiến tham gia dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định quản lý nhà nước giá trên địa bàn tỉnh

Thời gian: 
Thứ ba, Tháng 6 6, 2017 - 15 to Thứ ba, Tháng 6 20, 2017 - 15
Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Loại Văn Bản: 
Công văn