Về việc nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 25/TB-UBND về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

Theo đó, cán bộ công chức, viên chức và người lao động được nghỉ dịp Tết Âm lịch: Nghỉ liền 07 ngày, từ thứ Tư ngày 14 tháng 02 năm 2018 đến hết thứ Ba ngày 20 tháng 02 năm 2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Do ngày 17 và 18 tháng 02 năm 2018 (tức ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên nghỉ bù vào ngày 19 và 20 tháng 02 năm 2018 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch).

Sở Tài chính Bắc Giang thông báo tới toàn thể cán bộ công chức và người lao động biết, tổ chức thực hiện./.

(Phan Xuân Văn)