Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
204/STC-THTK Công văn 05/02/2018 Về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS
21/QĐ-STC Quyết định 26/01/2018 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ
16/GM-STC Giấy mời 26/01/2018 Giấy mời dự buổi họp mặt cán bộ Tài chính nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Bắc Giang
13/GM-STC Giấy mời 22/01/2018 Giấy mời dự cuộc họp bàn v/v tổ chức gặp mặt cán bộ của ngành Tài chính nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Bắc Giang (14h ngày 25/01/2018)
141/STC-HCSN Công văn 22/01/2018 V/v tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
97/STC-QLGCS Công văn 17/01/2018 V/v đăng ký nhu cầu, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và cập nhật thông tin vào cơ sở Dữ liệu quốc gia về tài sản
64/STC-THTK Công văn 15/01/2018 V/v triển khai tập huấn, nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp cập nhật Thông tư 107/2017/TT-BTC