Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2015

1. Hướng dẫn phương thức chi điều chỉnh tăng lương 2015Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2015

          Ngày 03/8/2015 Bộ Tư pháp ra Quyết định số 1454/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015...

Thư viện ảnh