Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
1384/STC-QLNS Công văn 10/08/2018 Về việc  báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2018 ,
1357/STC-VP Công văn 08/08/2018 Về việc không tổ chức đón, tiếp khách dịp kỷ niệm thành lập ngành Tài chính (28/8)
1351/STC-THTK Công văn 07/08/2018 Về việc tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS
1336/STC-VP Công văn 08/08/2018 Về việc mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
1266/STC-HCSN Công văn 25/07/2018 Vê việc báo cáo việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các đề án, quy hoạch từ nguồn kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2014 - 2018
1062/STC-TCDN Công văn 25/06/2018 Về việc kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người lao động thiếu số theo Quyết định số 42/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
199/QĐ-STC Quyết định 30/05/2018 Về việc phê duyệt danh sách bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý