Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, 22/03/2019

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Video hoạt động Video hoạt động

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 10,095
Tổng số trong ngày: 930
Tổng số trong tuần: 11,977
Tổng số trong tháng: 22,707
Tổng số trong năm: 56,098
Tổng số truy cập: 66,043

Văn bản chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh Văn bản chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành Tệp tin
Quyết định số 86/QĐ-STC 10/03/2019
32-NQ/HĐND 10/12/2018
30/2018/QĐ-UBND 12/11/2018
438/QĐ-UBND 20/07/2018
440/QĐ-UBND 20/07/2018
08/2018/NQ-HĐND 13/07/2018
04/CT-UBND 08/04/2018
06/2018/QĐ-UBND 08/04/2018